Poznaj naszą kartę i korzyści z nią związane

Jak naliczamy punkty

Standardowo za każdą wydaną na nasze usługi pełną złotówkę naliczamy 10 punktów promocyjnych na Twoją kartę. W miesiącach październiku i listopadzie podwjamy tą liczbę i za każdą pełną złotówkę naliczamy 20 punktów.
Przykłady:

 • wydajesz 12,35 zł dostajesz 120 punktów * 2 = 240 punktów
 • wydajesz 39,85 zł dostajesz 390 punktów * 2 = 780 punktów

Jak odebrać nagrody

Nagrody odbierać można w Centrum Druku - ul. Szosa Chełmińska w Trouniu w godzianach otwarcia punktu.
Należy przyjść osobiście do wskazanego powyżej punktu wraz z kartą, na której zarejestrowano wystarczającą do odbioru nagrody ilość punktów. Po weryfikacji ilości i poprawności naliczenia punktów zostanie zarejestrowana chęć odbioru konkretnej ganrody. Z karty odjęte zostaną punkty w wysokości odpowiadającej nagrodzie. Pracownik punktu poinformuje o terminie odbioru nagrody. Termin ten nie będzie przekraczał 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Reulamin promocji

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej KSK) wystawionej przez Krzysztof Drężek Firma Handlowo Usługowa DREMEDIUM (zwanej dalej DREMEDIUM) Dzięki KSK klient zbiera punkty promocyjne, po zebraniu odpowiedniej ich ilości, klient może wymienić je na wycenione w punktach nagrody.

Punkty ksero biorące udział w promocji

 1. Ksero kotłownia, ul. Słowackiego 5/7
 2. Centrum Druku, ul. Sz. Chełmińska 92
 3. Ksero Uniwerek, ul. Gagarina 152
 4. Ksero Franciszkańska, ul. Fransciszkańska 5
 5. Ksero 7-ka, ul. Gagarina 19

Postanowienia regulaminu

 1. Wystawcą KSK jest Krzysztof Drężek Firma Handlowo Usługowa DREMEDIUM. Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która skorzysta z usług jednego z punktów ksero biorących udział w promocji.
 2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem otrzymania KSK jest skorzystanie z usługi w punkcie uczestniczącym w promocji oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. KSK wydawana jest na okaziciela. Z kartą nie są powiązane żadne dane osobowe.
 5. Jedynym dowodem udziału w promocji jest posiadanie KSK.
 6. Przed odbiorem punktów DREMEDIUM sprawdzi poprawność naliczonych punktów promocyjnych. Decyzja podjęta podczas procesu weryfikacji ilości zebranych punktów jest ostateczna.
 7. Punkty zebrane na wielu kartach nie mogą być łączone (sumowane).
 8. KSK daje okazicielowi prawo do odbioru nagród zgodnie z ich wyceną w punktach promocyjnych.
 9. Katalog nagród dostępny jest na stronie www.ksero-kotlownia.pl
 10. Aby naliczyć punkty za wykonane usługi, posiadacz karty powinien okazać ją przed dokonaniem zakupu.
 11. Sposób i ilość naliczania punktów ulega zmianie, w zależności od obowiązującej promocji , a aktualny stan i dostępność oferty promocyjnej zawarta jest na stronie www.ksero-kotlownia.pl
 12. Promocja trwa od 1 IX 2014 do odwołania.
 13. Zebrane punkty mogą być wymienione tylko na nagrody opisane w katalogu i nie podlegają wymianie na gotówkę.
 14. Warunkiem rozpoczęcia (aktywacji) zbierania punktów na KSK jest polubienie strony www.facebook.com/kserokotlownia
 15. W przypadku utraty lub zniszczenia KSK nie ma możliwości skorzystania z zebranych na niej punktów.
 16. KSK jest ważna przez cały okres trwania promocji.
 17. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie odbioru karty.
 18. Aby przystąpić do promocji wymagana jest aktywacja KSK za pomocą linka na Facebooku. Aktualny link dostępny jest na stronie www.ksero-kotlownia.pl
 19. Dla jednorazowej transakcji naliczane jest maksymalnie 1000 punktów.
 20. Dla każdej karty można zarejestrować maksymalnie jedną transakcję dziennie.
 21. Aktualny sposób naliczania punktów dostępny jest na wwww.ksero-kotlownia.pl.


DREMEDIUM zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej w każdym czasie. Obowiązujący regulamin znajduje się na stronie www.ksero-kotlownia.pl Czas obowiązywania niniejszego regulaminu trwa do wyczerpania nagród lub do odwołania promocji.